NUANŢELE SIMPLITĂŢII – TRACY CHEVALIER, FATA CU CERCEL DE PERLĂ

Postat de in Carte, Evenimente

Invitaţie la cea de-a 30-a întâlnire a Atelierului de lectură “În căutarea cititorilor celebri” din Timişoara

„Am stat nemişcată.
La început n-am putut să-l privesc drept în ochi. Apoi, când am reuşit, a fost ca şi când aş fi stat lângă o vâlvătaie care a izbucnit dintr-odată. În schimb, i-am studiat bărbia voluntară, buzele subţiri.
- Griet, nu te uiţi la mine.
Mi-am forţat privirea să se înalţe spre ochii lui. Din nou am avut senzaţia că ard, mă mistui, dar am suportat – fiindcă aşa voia el.
Curând mi-a venit mai uşor să-l privesc în ochi. Mă privea, dar parcă nu mă vedea pe mine, ci avea în faţă altă persoană sau alt lucru – se uita la mine ca şi cum aş fi fost o pictură.
Nu se uită la faţa mea, se uită la lumina care cade pe ea, m-am gândit eu. Asta-i deosebirea.
Ca şi cum n-aş fi fost acolo. Când am simţit asta, am putut să mă destind puţin. Cum el nu mă vedea, nici eu nu l-am mai văzut.” (Tracy Chevalier, Fata cu cercel de perlă)

Limpezimea chipului fetei cu cercel de perlă se naşte din tensiunea ce se arcuieşte în schimbul de priviri dintre Vermeer, pictorul în căutarea unui personaj pentru a-şi desăvârşi tabloul, şi Griet, slujnica inocentă pentru care „culorile se înfruntă când stau una lângă alta”. Romanul lui Tracy Chevalier urmăreşte nuanţele pe care această lumină a privirilor dintre pictor şi model le aşterne pe chipul imortalizat de penel. Vâlvătaia vieţii îngheaţă în imaginea captată pe pânză, neastâmpărul se topeşte în nemişcare, buzele rămân întredeschise, ochii se fixează într-o privire imobilă. Chipul ce priveşte cu sfială devine un simplu obiect şi se detaşează la rândul său de privirea iscoditoare a pictorului, care o priveşte pe fata din faţa sa ca pe o pictură. Însă romanul lui Tracy Chevalier urmează tocmai calea inversă: reintersectarea privirilor dintre pictor şi chipul fixat pe pânză, destrămarea clipei de vrajă în care fata este un personaj dintr-o pictură, regăsirea nuanţelor schimbătoare ce modifică necontenit expresia unei feţe în care pulsează viaţa. Fata cu cercel de perlă dobândeşte prin exerciţiul romanesc al lui Tracy Chevalier un nume, Griet, şi un destin, desprinzându-se din lumea bidimensională a picturii în care Vermeer a închis-o pentru eternitate: „El închide în lumea lui femeile pe care le pictează. Iar acolo poţi să te pierzi.”

Aceasta ar fi şi provocarea pe care o propunem pentru prima întâlnire din această toamnă a Atelierului de lectură „În căutarea cititorilor celebri” din Timişoara, de joi, 17 octombrie 2013, de la ora 18, cu tema NUANŢELE SIMPLITĂŢII – TRACY CHEVALIER, FATA CU CERCEL DE PERLĂ: descifrarea mecanismelor ficţionale prin care se construieşte un personaj, având drept punct de plecare magnetismul subtil ce deopotrivă îi apropie şi îi desparte pe Vermeer şi Griet, creatorul ce vede oamenii ca picturi şi slujnica discretă, cu un subtil simţ artistic, din incitantul roman FATA CU CERCEL DE PERLĂ al lui TRACY CHEVALIER, în traducerea lui Horia Florian Popescu, republicat recent, în 2012, în Colecţia TOP 10+ a Editurii Polirom, căreia îi mulţumim din nou pentru colaborare.
Discuţiile noastre se vor focaliza pe câteva întrebări provocatoare:

• Care sunt posibilele mize ale transformării tabloului lui Vermeer într-o canava pe care se brodează ficţiunea?
• Care sunt nuanţele pe care Griet le dobândeşte ca personaj literar, despinsă din simplitatea imobilă a imaginii picturale a fetei cu cercel de perlă?
• Cum se împletesc cele două limbaje – cel pictural şi cel verbal – şi care sunt disponibilităţile şi limitele lor?

Aşadar, vă aşteptăm la întâlnirea din octombrie 2013 a Atelierului de lectură „În căutarea cititorilor celebri” din Timişoara, cu tema NUANŢELE SIMPLITĂŢII – TRACY CHEVALIER, FATA CU CERCEL DE PERLĂ, Editura Polirom, 2012, Colecţia TOP 10+, care va avea loc joi, 17 octombrie 2013, ora 18, la Librăria Cărtureşti Mercy din Timişoara!